Blog thiết kế in ấn

Bao thư kích thước (A4) 25 x 35 cm

Lưu ý: Bao thư có keo miệng + thêm 300 đ/cái

Giấy F100 Giấy F120 Giấy C150
1.000 cái2.200 đ/cái2.400 đ/cái
2.000 cái1.600 đ/cái1.750 đ/cái
3.000 cái1.400 đ/cái1.500 đ/cái
4.000 cái1.300 đ/cái1.400 đ/cái
5.000 cái1.200 đ/cái1.300 đ/cái
0
  Bài viết liên quan
  • No related posts found.