Blog thiết kế in ấn

Decal giấy A4

Decal A5 (14 x 20 cm ) Không cán màng Decal khổ A4 (21x30 cm) Không cán màng
500 tờ2.100 đ/tờ
1.000 tờ1.800 đ/tờ
2.000 tờ1.550 đ/tờ
3.000 tờ1.400 đ/tờ
5.000 tờ1.300 đ/tờ
0
  Bài viết liên quan