Blog thiết kế in ấn

Biểu mẫu carbonless 2 liên

In biểu mẫu 2 liên

– In 1 màu đen

– Giấy Carbonless

– Cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm

– 1 cuốn 100 tờ 2 liên

– Chạy số nhảy + 5000 đ/cuốn (Chạy số nhảy 50 số/cuốn)

A6 (10 x 14cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn A5 (14 x 20 cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn A4 (20 x 30 cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn
10 cuốn
20 cuốn40.000 đ/c60.000 đ/c
30 cuốn39.000 đ/c58.000 đ/c
40 cuốn38.500 đ/c58.000 đ/c
50 cuốn38.000 đ/c55.000 đ/c
100 cuốn29.000 đ/c53.000 đ/c
200 cuốn25.000 đ/c43.000 đ/c
500 cuốn
0
  Bài viết liên quan
  • No related posts found.