Blog thiết kế in ấn

Biểu mẫu carbonless 2 liên

In biểu mẫu 2 liên

– In 1 màu đen

– Giấy Carbonless

– Cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm

– 1 cuốn 100 tờ 2 liên

– Chạy số nhảy + 2500 đ/cuốn (Chạy số nhảy 50 số/cuốn)

A6 (10 x 14cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn in 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn A5 (14 x 20 cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn A4 (20 x 30 cm) 2 liên, 100 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + thêm 2.500 đ/cuốn
10 cuốn22.000 đ41.000 đ/c
20 cuốn20.000 đ34.000 đ/c
30 cuốn19.000 đ34.000 đ/c
40 cuốn19.000 đ34.000 đ/c
50 cuốn18.000 đ32.000 đ
100 cuốn17.000 đ29.000 đ
200 cuốn16.500 đ28.000 đ
500 cuốn16.000 đ
0
  Bài viết liên quan
  • No related posts found.