Blog thiết kế in ấn

Biểu mẫu carbonless 3 liên

In biểu mẫu carbonless 3 liên

– In 1 màu đen

– Giấy Carbonless

– Cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm

– 1 cuốn 150 tờ 3 liên

– In số nhảy + 3000 đ/cuốn (Chạy số nhảy 50 số/cuốn)

A6 (10x14cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + 3000 đ/c A5 (14 x 20 cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + 3000 đ/c A4 (20 x 29.7 cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn In 1 màu, số nhảy + 3000 đ/c
10 cuốn29.000 đ57.000 đ
20 cuốn26.000 đ46.000 đ
30 cuốn25.000 đ45.000 đ
40 cuốn25.000 đ45.000 đ
50 cuốn23.000 đ44.000 đ
100 cuốn22.000 đ42.000 đ
200 cuốn38.000 đ
500 cuốn
0
  Bài viết liên quan
  • No related posts found.