Blog thiết kế in ấn

Biểu mẫu carbonless 3 liên

In biểu mẫu carbonless 3 liên

– In 1 màu đen

– Giấy Carbonless

– Cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm

– 1 cuốn 150 tờ 3 liên

– In số nhảy + 5000 đ/cuốn (Chạy số nhảy 50 số/cuốn)

A6 (10x14cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn A5 (14 x 20 cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn A4 (20 x 29.7 cm) 3 liên, 150 tờ/cuốn
10 cuốn
20 cuốn50.000 đ/c
30 cuốn48.000 đ/c
40 cuốn47.000 đ/c
50 cuốn45.000 đ/c68.000 đ/c
100 cuốn39.000 đ/c65.000 đ/c
200 cuốn38.000 đ/c
500 cuốn30.000 đ/c
0
  Bài viết liên quan
  • No related posts found.