Blog thiết kế in ấn

Biểu mẫu giấy Fort 1 liên

– In 1 màu đen

– Giấy Fort 70

– Cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm

– 1 cuốn 100 tờ

– Chạy số nhảy + 5000 đ/cuốn

Chi tiết bảng giá tham khảo bên dưới:

A6 (10x14cm) 100 tờ/cuốn, in 1 màu đen A5(14x20)cm 100 tờ/cuốn, in 1 màu đen A4(21x30)cm 100 tờ/cuốn, in 1 màu đen
10 cuốn
20 cuốn
30 cuốn55.000 đ/c
40 cuốn53.000 đ/c
50 cuốn34.000 đ/c50.000 đ/c
100 cuốn26.000 đ/c49.000 đ/c
200 cuốn22.000 đ/c40.000 đ/c
500 cuốn20.000 đ/c


0
  Bài viết liên quan
  • No related posts found.