Blog thiết kế in ấn

Biểu mẫu giấy Fort 1 liên

– In 1 màu đen

– Giấy Fort 70

– Cấn răng cưa, đóng cuốn thành phẩm

– 1 cuốn 100 tờ

– Chạy số nhảy + 2000 đ/cuốn

Chi tiết bảng giá tham khảo bên dưới:

A6 (10x14cm) 100 tờ/cuốn, in 1 màu đen số nhảy + 2000 đ/c A5(14x20)cm 100 tờ/cuốn, in 1 màu đen số nhảy + thêm 2000 đ/c A4(21x30)cm 100 tờ/cuốn, in 1 màu đen số nhảy + thêm 2000 đ/c
10 cuốn22.000 đ33.000 đ
20 cuốn19.000 đ28.000 đ
30 cuốn16.000 đ27.000 đ
40 cuốn15.500 đ26.000 đ
50 cuốn14.500 đ24.000 đ
100 cuốn14.000 đ21.000 đ
200 cuốn13.500 đ15.000 đ
500 cuốn12.000 đ13.500 đ


0
  Bài viết liên quan
  • No related posts found.