Posts Tagged 'in tờ rơi C150'

In tờ rơi, tờ gấp, flyer, brochure Giấy C150

  • Quy cách chung
    • In offset 4 màu, 1 – 2 mặt
    • Giá chưa có:  VAT, phí thiết kế, in proof và vận chuyển
    • Thời gian có hàng 2 – 3 ngày làm việc.

  • Lưu ý:
    • Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu ...
Xem tiếp
0