Tờ rơi giấy C150

Quy cách chung

  • In offset 4 màu, 1 – 2 mặt
  • Giấy Couche 150, sáng bóng
  • Giá chưa có:  VAT, phí thiết kế, in proof và vận chuyển
  • Thời gian có hàng 2 – 3 ngày

Dịch vụ sau in:

  • Cán màng mờ hoặc bóng
  • Cần đường gấp ...
Xem tiếp