The treo tag gia

Thẻ treo, tag giá

Thẻ Treo – Tag giá

In thẻ treo, tag giá:  500 cái 85.000 đ, 1000 cái 110.000 đ, 2000 cái 200.000 đ

Quy cách:

  • In offset 4 màu 2 mặt,
  • cán màng mờ 2 mặt,
  • giấy B280, B300, C300

Bảng giá tham khảo tag giá, tag treo: nếu bấm lỗ hoặc bo góc + thêm 4.000 đ/100 cái
Xem tiếp

0