Tập san, Tạp chí, Cẩm nang, Kỷ yếu, Catalogues

  • In offset 4 màu 2 mặt
  • Giấy Couche
  • Kích thước theo yêu cầu
  • Thành phẩm: đóng kim, ép keo
  • Thời gian có hàng tùy vào số lượng in
  • Số lượng ít trong vòng 1 – 3 ngày

Share Button
  Bài viết liên quan